0
0
0
Varukorg
0
0
Hitta delar enkelt till din skoter
Lägg till ditt fordon
Meny

Kolv Sno-X SPX

Produktbeskrivning

Sno-X SPX snöskoterkolvar är utvecklade för att ge minimal friktion och optimal värmeöverföring.

Med sitt speciella material som kolven är belagd med så minskar friktionen mellan cylinder och kolv vilket ger en svalare motor och bättre livslängd.
Detta speciella material är utvecklat utav NASA.

Sno-X kolvarna har perfekt passform och passar lika bra som original delar gör.

I kittet så ingår det en kolv, kolvbult, kolvringar och clips.
Kom ihåg att alltid byta alla kolvar i motorn samtidigt, även packningar!

Att tänka på vid kolvbyte:
Om den gamla kolven är defekt, undersök orsaken och korrigera felet. Fel bränsleblandning, kan orsaka värmenypning. För lågt värmetal på tändstift, felinställd tändning eller luftläckage är vanliga orsaker till brända kolvar.

Om den gamla kolven har splittrats eller är helt genombränd, demontera vevhuset och rengör noggrant från metallrester.

Kontrollera cylindern beträffande slitage, konicitet och ovalitet. En cylinder slits ojämnt och därför är det viktigt att kontrollera måtten på cylindern noggrant.

Vid montering av kolv:
Ersätt alltid gamla packningar med nya!

Kolven monteras med pilen pekande mot avgassidan. Kolvbultens låsringar placeras varsamt med låsöppningen nedåt.

Montera kolvringarna på kolven. Tänk på att vissa kolvar är försedda med Keystone-kolvringar. Dessa är koniska och kan lätt placeras felaktigt. Kontrollera att kolvringen går fullständigt in i ringspåret och att ringgapet slutes helt över kolvringsknastret.
Smörj alla delar med motorolja 10W30 eller 10W40.

Placera en ny cylinderfotspackning på vevhuset, komprimera kolvringarna och låt försiktigt cylindern glida ner i position. Före montering av topplocket ska vevaxeln vridas för hand. Kontrollera att kolven med ringar rör sig fritt i cylindern.

Renoverade motorer kräver viss inkörning. Justera förgasaren till en något fetare bränsleblandning. Undvik att köra på extremt höga eller låga varvtal, variera körhastigheten och accelerera ej med fullt gaspådrag. Efter en motorrenovering måste extra olja tillföras bränslet.

Kolvar tillverkas i mycket stora serier och materialet är bara en mycket, mycket liten del av tillverkningskostnaderna. Detta gör att ingen tillverkare snålar på materialval. Om en ny kolv går sönder beror det aldrig på själva kolven. Vanliga fel är att man monterat kolven i en ojämnt sliten cylinder, monterat kolvringarna fel, felaktiga förgasarinställningar, felaktig bensinblandning eller att man har andra skador på vevstake/vevaxel.